چگونه کارآیی وب سایت تان را افزایش دهید .


آیا وب سایت شما هم نیاز به بازسازی دارد ؟

00
​روز
00
​ساعت
00
​دقیقه
00
​ثانیه

آیا می دانید هر روز چه مبلغی را از دست می دهید؟

  • هزینه بازاریابی درونگرا به ازای جذب هر علاقه مند۶۰ درصد ارزان تر است نسبت به بازاریابی برون گرا.
  • در هر ثانیه حداقل ۸ فرد جدید به اینترنت پا می گذارند.
  • ۸۶ درصد از افراد به تبلیغات تلویزیونی توجه نمی کنند.
  • میانگین سرمایه گذاری شرکت ها بر روی وبلاگ ها و رسانه های اجتماعی نزدیک به ۳ برابر شده است .
  • و پرسش ما از شما این است:
    آخرین باری که سایت خود را مشاهده کردید و آن را بهبود دادید کی بود؟

address-book
user